Par FS Garkalne

Biedrība “Futbola skola “Garkalne”” dibināta 2010. gada 16. jūnijā.
Biedrība “Futbola skola “Garkalne”” 2012.gada 25.augustā ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, darbības jomā – sporta atbalstīšana.
Biedrības darbības mērķi ir:

  • Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana;
  • Veicināt bērnu un jauniešu fizisko aktivitāti, labu veselību un aktīvu dzīvesveidu Garkalnē un visā Latvijā;
  • Organizēt bērnu un jauniešu lietderīgu laika pavadīšanu;
  • Dot iespēju bērniem un jauniešiem no sociāli neaizsargātām grupām nodarboties ar futbolu;
  • Veicināt futbola attīstību Latvijā, radot nepieciešamos apstākļus futbola nodarbībām, treniņiem un sacensībām dažāda vecuma bērniem un jauniešiem ar atšķirīgu pieredzi, iemaņām un spējām;
  • Sadarboties ar futbola entuziastiem un sporta klubiem, pašvaldībām un citām iestādēm un organizācijām;
  • Futbola kā sporta veida popularizēšana, aicinot un motivējot bērnus un jauniešus nodarboties ar futbolu.

Jaunos futbolistus futbola pasaulē ievada:

Futbola treneru konsultants Paul Ashwort
Futbola treneris Jānis Klibus (Fs”Garkalne”)
Futbola treneris Edgars Klibus (Fs”Garkalne”)
Futbola treneris Valdis Klibus (Fs”Garkalne”)