Nevajadzīgās vai atrastās mantas

Šeit varat ielikt sev vai bērna nevajadzīgās lietas(piemēram, futbola apavus, kuri ir palikuši par mazu), lai  apmainītos kam tie ir vajadzīgs!

Un atrastās lietas!

rokas

nevajadzīgo vai atrasto mantu saraksts